@JakubCBI
Hello,

First of all, I would ask you to confirm whether the backup method "Export storage repository" is used.
The file /etc/exports should be on the vm where the node is, I would ask you to use the command "cat /etc/exports" and "id vprotect" and send the result.

Below I paste a link to our documentation, where it is shown how to create NFS export.
https://storware.gitbook.io/backup-and-recovery/protecting-virtual-machines/virtual-machines/proxmox-ve#how-to-set-up-export-storage-repository-backup

Greetings

Dzień dobry,

Na początku prosiłbym o potwierdzenie, czy wykorzystywana jest metoda backupu "Export storage repository".
Plik /etc/exports powinien znajdować się na vm gdzie jest node, prosiłbym o użycie polecenia "cat /etc/exports" i "id vprotect" oraz przesłanie rezultatu.

Poniżej wklejam jeszcze link do naszej dokumentacji, gdzie jest przedstawiony sposób stworzenia exportu na NFS.
https://storware.gitbook.io/backup-and-recovery/protecting-virtual-machines/virtual-machines/proxmox-ve#how-to-set-up-export-storage-repository-backup

Pozdrawiam